Návod k použití

Přípravek PRENAGOL je kapalina kyselé povahy. V této souvislosti je třeba dbát opatrnosti při čištění šperků osazených kameny na bázi uhličitanů (karbonátů) a přírodních perel, které s PRENAGOLEM zvolna reagují. Tento jev je indikován tvorbou mikrobublinek z uvolňovaného oxidu uhličitého (kámen, perla nebo korál „šumí"). Reakce sice není nijak dramatická, aplikaci přípravku PRENAGOL přesto doporučujeme předem odzkoušet zejména u nových výrobků a čerstvě nasazené lázně přípravku.

Pracovní postup: Do skleněné chemické kádinky (varné sklo SIMAX, SIAL,…) s objemem nejčastěji 250ml vložíme čištěné šperky (dle výkonu ultrazvukového zařízení 10 g až 100 g – nutno prakticky ověřit na konkrétní UZ pračce) a zalijeme předem promíchaným přípravkem PRENAGOL tak, aby byly všechny předměty ponořeny. Na vařiči, opatřeném sítkem, nebo na vodní lázni ohřejeme kádinku i s náplní na cca 55° až 60 ºC (pomůcka - kádinka je horká, ještě ji ale bez problémů udržíme v prstech). Je samozřejmě možno s lázní a náplní pracovat za nižších teplot, či za studena – platí zde úměra: čím vyšší teplota, tím intenzivnější podmínky čištění a kratší nutná doba pobytu v ultrazvukové pračce a naopak. Překročení doporučené teploty cca 60°C přitom současně nepřináší významnější technologické úspěchy při čištění.

Upozorňujeme, že z řady technických a technologických důvodů je zásadně nevhodné plnit plechovou vanu (misku) ultrazvukové pračky přímo přípravkem PRENAGOL. Doporučené použití lázně s Prenagolem v nádobách z technického skla (kádinky) je proto účelné a hospodárné. Kádinku s lázní Prenagolu je možno efektivně ohřát, ochladit, po práci pak uzavřít folií a skladovat odděleně lázně pro čištění různých druhů kovů (viz dále)

Ultrazvukovou pračku tedy naplníme dle předchozí volby studenou nebo teplou vodou (cca 60 ºC) tak, aby do ní bylo možno postavit nebo zavěsit kádinku s náplní čištěných předmětů. Spustíme generátor ultrazvuku. Při doporučených teplotách, tj. v rozmezí kolem 50°C až 60 ºC trvá zpracování náplně se zlatými předměty nejčastěji 30 až 120 vteřin. U mimořádně znečištěných nebo začernalých povrchů nutno úměrně dobu zpracování prodloužit, zpravidla však nepřesáhne 3 minuty.

Čištěné předměty je možno i v průběhu zpracování vytahovat nejlépe plastovou pinzetou či háčkem (v případě nerezu chirurgická ocel) a kontrolovat vzhled, či postup čištění. Pokud jsme s výsledkem spokojeni, je možno proces čištění individuálně ukončit, opláchnout čistou (nejlépe destilovanou) vodou, případně technickým lihem (pokud to zakázka vyžaduje) a osušit měkkým savým hadříkem.

Použití přípravku PRENAGOL BEZ PŮSOBENÍ ULTRAZVUKU a za studena (tj. při pokojové teplotě cca 24°C) doporučujeme nejčastěji k renovaci povrchu předmětů ze stříbra, mědi, mosazi, bronzu a jejích slitin. Aplikujeme zde opět lázeň Prenagolu v kádince (vhodné pro řetízky, prsteny, náušnice atp.), se kterou po dobu potřebné expozice velmi volně mícháme. Čištění zejména plošných předmětů obvykle provádíme potíráním, ponořením, či jiným zvoleným postupem v případné kombinaci s působením zvýšené teploty lázně nebo konečně aplikací ultrazvukové pračky (je-li možno) na intenzivně znečištěný povrch. Na závěr čištění povrch bezprostředně vždy opláchneme vodou a osušíme měkkou tkaninou.

Použité čistící lázně je možno slévat a aplikovat několikrát dle výše uvedeného postupu s tím, že násobně použitý PRENAGOL má vždy úměrně nižší účinnost. Vyčerpaná lázeň je pro některé účely dokonce výhodná k použití – aplikujeme zejména při renovaci opotřebených pozlacených předmětů, předmětů s korálem, obnošenou perlou apod. Četnost nasazení použitých lázní samozřejmě záleží na stupni znečištění a vyčerpání z předchozích šaržích čištění.

Zlaté a stříbrné předměty doporučujeme zpracovávat při čištění odděleně, totéž platí o použitých lázních a jejich dalším použití. Zlaté předměty tak čistíme v lázni Prenagolu, prvně i následně použité pro zlato, stříbrné v lázni pro stříbro atp. Důvodem je možná tvorba nevítaných „náletově“ matně zabarvených povrchů čištěných předmětů. Tohoto jevu se sice snadno zbavíme opětným čištěním v čerstvé (nové) lázni Prenagolu nebo mechanicky lehce na textilním kotouči leštičky, ale operace se nám neefektivně a zbytečně prodlužuje.

Červené zlato: čistíme-li v UZ pračce a horké lázni Prenagolu extrémně znečištěný povrch tohoto kovu, nebo nedopatřením neúměrně prodloužíme expozici v lázni a dojde k „odbarvení“ čištěného povrchu dožluta, či jeho zmatovatění, stačí vyčištěný předmět velmi lehce přeleštit bez brusné pasty na mechanické leštičce (textilní kotouč). Lesk, barva i odstín se objeví v původní, či očekávané podobě.

Vyčerpané odpadní lázně po čištění Prenagolem obsahují jak ionty čištěných kovů, tak zbytky brusných past a různé koncentrace celé řady jiných, obtížně definovatelných technologických nečistot. Doporučujeme proto z uvedených důvodů odevzdávat odpadní lázně specializovaným firmám, které jsou schopny takové kapalné odpady jak s výhodou elektrolyticky čistit, tak následně nepotřebný a nevyužitelný zbytek ekologicky zlikvidovat.

img1

Zpět do obchodu